Kontingent og deltagergebyr

Sdr. Harritslevs hjemmeside redigeres af byens Beboer- og Idrætsforening - Kontakt os her

KONTINGENT

 

Grundkontingentet er kr. 50,00 pr. medlem, og bedes indbetalt til

Sparekassen Vendsyssel, konto nr. 9070 150 02 04474,

 

gerne inden 15. okt. 2016. Husk at anføre indbetalers navn!!

Du kan også betale kontant til kassereren.

 

DELTAGERGEBYR

 

Beregning af deltagergebyr sker i forbindelse med start på aktiviteterne.

Også her kan beløbet indbetales til

 

Sparekassen Vendsyssel, konto nr. 9070 150 02 04474

(husk at anføre indbetalers navn!!) – eller kontant til kassereren.

 

MOBILE PAY

 

Du kan også benytte MobilePay til 81906

Foreningens:

- Program

- Bestyrelse

 

Les mer om:

- "HUSET"

- Vores egn

 

Mail:

sdr-harritslevbif@sdr-harritslev.dk

 

Adresse:

v/ Leo Toft

Vejbyvej 71

9800 Hjørring

 

Kontonr:

9070 1500204474