Kontingent og deltagergebyr

KONTINGENT


Grundkontingentet er kr. 50,00 pr. medlem, og bedes indbetalt til

 

Sparekassen Vendsyssel, konto nr. 9070 150 02 04474,


Husk at anføre indbetalers navn!

Du kan også betale kontant til kassereren.


DELTAGERGEBYR


Beregning af deltagergebyr sker i forbindelse med start på aktiviteterne.

Også her kan beløbet indbetales til


Sparekassen Vendsyssel, konto nr. 9070 150 02 04474

 

(husk at anføre indbetalers navn!!) – eller kontant til kassereren.


MOBILE PAY


Du kan også benytte MobilePay til 81906

Foreningens:

- Program

- Bestyrelse


Les mer om:

- "HUSET"

- Vores egn


Mail:

sdr-harritslevbif@sdr-harritslev.dk


Adresse:

v/ Leo Toft

Vejbyvej 71

9800 Hjørring


Kontonr:

9070 1500204474

Sdr. Harritslevs hjemmeside redigeres af byens Beboer- og Idrætsforening - Kontakt os her

Gå direkte til leje af ”HUSET” / Sdr. Harritslev forsamlingshus her